Sve do 1960-ih godina rasprava o prednostima lanca nad kaišem i obrnuto nije ni postojala. Do tih godina svaki motor je bi pokretan lancem. Pošetkom šezdesetih stvoren je prvi četvorocilindrični motor koji je pokretan zupčastim kaišem.

Koje su razlike i prednosti između kaiša i lanca i dalje dele vozače i stvaraju svakodnevne rasprave. Uloga i jednog i drugog je jednostavna ali i veoma važna. Lanac ili kaiš sinhronizuju rad bregaste osovine i radilice. Time se omogućava pravilno otvaranje i zatvaranje ventila u odnosu na kretanje klipa u cilindu.

PK kaiš ili lanac

PK kaiš ili lanac

Lanac

U odnosu na kaiš, ima znatno duži vek trajanja. Sličan je lancu bicikla, pa je samim tim i dosta bučniji. Njegova prednost je što ga nije potrebno često menjati. Lanac ima španere koji ga drže na mestu i ne dozvoljavaju da „spadne“.

Da bi se izbegli problemi s razvodnim lancem neophodno je redovno menjati motorno ulje i održavati ga na odgovarajućem nivou da se osigura da je lanac uvek dobro podmazan. Korišćenje odgovarajuće specifikacije ulja i uljnih filtera vrhunskog kvaliteta će takođe pomoći – u dobro održavanom motoru razvodni lanac može trajati i do 300.000 kilometara, pa čak i duže.

PK kaiš ili lanac

Zupčasti kaiš

Zupčasti kaiš predstavlja gumu armiranu kevlarom koja je jako izdržljiva. Kaiš je lociran izvan motora i prekriven je zaštitnim poklopcem. Najveća prednost zupčastog kaiša u odnosu na lanac predstavlja to što omogućava motoru dosta tiši rad. Takođe, cena zamene ovog dela je znantno niža.

U idealnim uslovima, kaiš može trajati u proseku 60.000 do 100.000 km. Ono što svakako nije poželjno je pucanje zupčastog kaiša, zato je redovno održavanje i zamena istog jedno od jako bitnih stavki.

Pucanje lanca ili zupčastog kaiša

Ukoliko se desi havarija ovakvog tipa, može doći do velike štete i kvara na motoru.

Kaiš puca u najvećem broju slučajeva prilikom paljenja ili gašenja motora zato što tada trpi najveći pritisak. Šteta na motoru zavisi od broja obrtaja u trenutku pucanja. Ukoliko kaiš pukne ili sklizne, svi delovi – počev od alternatora preko servo pumpe i rashladnog uređaja zaustavljaju svoj rad, ali posledično mogu pretpeti i određenu štetu.

Pogonski lanac nema strogo propisan interval zamene, već se menja ako postoji problem s njim. Problemi s pogonskim lancem nisu retkost, posebno u vozilima s visokom kilometražom. Pucanje lanca pri niskim obrtajima može napraviti neznatnu štetu i samo potrebu za stavljanjem novog lanca. Ukoliko lanac pukne pri velikim brzinama, može da uništi sve sa čime dođe u kontakt.

Savet

Ukoliko kupite polovni automobil, obavezno ga odvezite na procenu kod automehaničara koji će dati svoje viđenje kada bi trebalo uraditi mali, a kada veliki servis.